Usługi

SyVento oferuje w swojej ofercie szereg badań oraz usług analitycznych dla produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Oferujemy także badania, materiałów wyjściowych oraz produktów pośrednich. SyVento dysponuje szerokim zapleczem sprzętowym składającym się między innymi z HPLC
(z detektorem UV-VIS, DAD, fluorescencyjnym, ELSD, detektorem M), urządzenia do pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału zeta, lepkościomierzy, liofilzatora, spektometru.
 

OFEROWANE BADANIA I USŁUGI:

 

BADANIE ADME (adsorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie)

Badania ADME in vitro oraz ex vivo wykonywane są na wstępnym etapie rozwoju produktów leczniczych (badania przedkliniczne) oraz mogą być bardzo użyteczne w badaniach produktów kosmetycznych czy też suplementów diety. SyVento oferuje szereg badań biodostępności pozwalających wyznaczyć np. przenikalność substancji czynnych w głąb skóry, penetracje transdermalną, czy też biodostępność substancji podawanych doustnie.
 

SyVento wykonuje między innymi:

 

CUSTOM - MADE FORMULATIONS:

Oferujemy pomoc w opracowaniu innowacyjnych formulacji opartych na nanonośnikach lipidowych ( liposomy, SLN, NLC, nanoemulsje, SEDDS) dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy spożywczego.

Oferowane przez nas usługi pozwalają rozwiązać problemy przy pracy z substancjami aktywnymi charakteryzującymi się niską rozpuszczalnością, niską stabilnością czy też niską biodostępnością. Opracowane formacje badane są zgodnie z wytycznymi QbD ( Quality by Design) oraz ICH.

Skalowanie procesu

Oferujemy możliwość skalowania produkcji preparatów opartych na nanonośnikach lipidowych przenosząc rozwiązania opracowane w laboratorium na skalę półtechniczną i techniczną. Dzięki szerokiemu zapleczu aparaturowemu jesteśmy w stanie wykonać up-scaling zaczynając pracę od bardzo małych serii a kończąc na seriach wielkości 50 kg  do 500 kg.

Liposomy do celów badawczych

W swojej ofercie posiadamy liposomy do celów badawczych zarówno puste o bardzo szerokim składzie lipidowym, liposomy znakowane fluorescencyjnie, czy wreszcie liposomy zawierające takie leki jak doksorubicyna ( analog Doxilu).

 

Katalogi oraz karty techniczne są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy.

Wypełnij formularz