Technologia - Synthos SyVento

TECHNOLOGIA

MOC LIPOSOMÓW

Liposomy to struktury powstające samoistnie z fosfolipidów. Mają postać pęcherzyków o wielkości 0,01-1 μm wypełnionych wodą (lub wodnym roztworem), a otoczonych podwójną warstwą lipidową o grubości ok. 5 nm. Otoczka liposomów jest zbudowana analogicznie do błon biologicznych. Liposomy występują w organizmach żywych, np. we krwi lub w formie sztucznej mogą być produkowane przemysłowo.UNIKALNE ZASTOSOWANIE

Liposomy wytwarzane sztucznie znajdują zastosowanie głównie w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym, a także w badaniach naukowych, jako model błony biologicznej. Wewnątrz liposomów można umieszczać roztwory lub zawiesiny wodne różnych substancji, w tym także leków lub kwasów nukleinowych. Cecha ta umożliwia stosowanie liposomów jako nośników różnych substancji aktywnych. Zespół badawczy SyVento rozwija zaawansowane systemy nośników substancji aktywnych dedykowanych kosmetykom, suplementom diety i farmaceutykom, które rewolucjonizują efektywność dostarczania substancji czynnych do organizmu człowieka.

W naszym nowoczesnym laboratorium stworzyliśmy w 100% biokompatybilny, biodegradowalny innowacyjny nośnik, który skutecznie poprawia właściwości zamkniętych substancji aktywnych - VECTICELL.


WŁAŚCIWOŚCI NOŚNIKÓW VECTICELL

VECTICELL to nowoczesny system dostarczania substancji czynnych, którego budowa oparta jest na fosfolipidach. Jego wysoką skuteczność gwarantują trzy cechy:

 

  • Kompozycja lipidowa – nośniki VECTICELL są zbudowane z fosfatydylocholiny o standardzie farmaceutycznym, dzięki czemu doskonale wbudowują się w błony komórkowe. Są to cząsteczki w pełni biodegradowalna i biokompatybilna,
  • Elastyczna błona nośnika – podwójny lub potrójny system enkapsulacji polegający na pokryciu struktur nośników związkami regulującymi elastyczność warstwy lipidowej gwarantuje wysoką przenikalność między przestrzeniami komórkowymi,
  • Homogeniczny rozmiar – technologia kalibracji nośników VECTICELL daje im powtarzalną i programowalną wielkość, co bezpośrednio wpływa na zwiększoną efektywność dotarcia do komórek skóry.

WARTOŚĆ DODANA

Badania potwierdzają, że nośnik VECTICELL z łatwością może być wprowadzany do gotowych formulacji kosmetycznych. Jest odporny na procesy technologiczne – homogenizację, działanie detergentów oraz wysoką temperaturę.

 

Użycie VECTICELL tworzy wartość dodaną w procesie technologicznym:

  • Jako roztwór wodny o wysokim stężeniu substancji aktywnych, jest w 100% mieszalny w wodzie.
  • Może być dodawany w ostatniej fazie mieszania formulacji kosmetycznej na zimno, dzięki temu substancje w nim zawarte nie ulegają degradacji.
  • Polidyspersyjność VECTICELL nie przekracza 0,3 PDI, co gwarantuje powtarzalność serii.
  • W produkcji VECTICELL nie są wykorzystywane żadne agresywne rozpuszczalniki, etanol ani parabeny.
  • Cały proces produkcyjny odbywa się w warunkach zgodnych z normą ISO 22716.

DODATKOWE INFORMACJE 
NA TEMAT LIPOSOMÓW: