Vecticell AEC

Efektywne przeciwdziałanie procesom fotostarzenia skóry

Efektywne przeciwdziałanie procesom fotostarzenia skóry

Poprawa stabilności witamin (ochrona przed degradacją)

Poprawa stabilności witamin (ochrona przed degradacją)

Zwiększenie działania antyoksydacyjnego i fotoprotekcyjnego witamin A, E i C

Zwiększenie działania antyoksydacyjnego i fotoprotekcyjnego witamin A, E i C

Bezpieczeństwo stosowania witamin nawet w wysokich stężeniach

Bezpieczeństwo stosowania witamin nawet w wysokich stężeniach

Polepszenie biodostępności oraz zwiększenie rozpuszczalności witamin

Polepszenie biodostępności oraz zwiększenie rozpuszczalności witamin


Witaminy są związkami organicznymi, które pełnią wiele ważnych funkcji w ludzkim organizmie zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie. Substancje te nie są syntezowane w organizmie i muszą być dostarczane z zewnątrz. Szczególnie ważne dla zdrowia i dobrej kondycji skóry jest dostarczanie witamin A, E i C. Pełnią one rolę przeciwutleniaczy (inaczej antyoksydantów) oraz stanowią pewnego rodzaju „filtr ochronny” (działanie fotoprotekcyjne) przed szkodliwym wpływem najważniejszego czynnika przyczyniającego się do przedwczesnego starzenia się skóry, tzw. fotostarzenia – promieniowania UV.

 

Witaminy A, E i C zapewniają skuteczna ochronę przed stresem oksydacyjnym (przewaga wolnych rodników tlenowych) wywołanym promieniowaniem UV.

 

Należy dodać, że oprócz działania antyoksydacyjnego i redukowania uszkodzeń w obrębie komórek skóry, witaminy A, E i C pełnią także inne funkcje. Witamina E skutecznie redukuje zmiany zapalne towarzyszące ekspozycji na promieniowanie UV tj. rumień i obrzęk oraz wpływa na poprawę nawilżenia warstwy rogowej naskórka i tym samym zmniejsza szorstkość skóry. Witamina A pobudza namnażanie się nowych keratynocytów w naskórku oraz przyspiesza ich różnicowanie się, przez co usprawnia procesy odnowy naskórka (wspomaga także przenikanie substancji aktywnych przez warstwę rogową). Witamina C jest niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu w skórze właściwej, ponadto podobnie jak witamina E działa przeciwzapalnie (działanie to jest wyższe przy połączeniu obu witamin – C i E). Ważną właściwością tej substancji jest także redukowanie przebarwień (działanie depigmentacyjne), które wzmacniane jest przez połączenie witaminy C z witaminą E.

 

VECTICELL AEC to rzadko spotykana kombinacja trzech najpopularniejszych w kosmetykach witamin. Przeprowadzone badania in vitro pozwalają stwierdzić, że VECTICELL  AEC to innowacyjny produkt, który pozwala na zwiększenie stabilności oraz antyoksydacyjnego i fotoprotekcyjnego działania witamin A, E i C w formulacjach kosmetycznych. Ponadto enkapsulacja witamin w VECTICELL zapewnia ich bezpieczeństwo, nawet przy wysokich stężeniach, polepsza absorpcję witamin, zapewnia stopniowe uwalnianie i wysoką biodostępność. Badania in vivo dowiodły, że VECTICELL  AEC pozwala stworzyć produkt o bardzo dobrych właściwościach kosmetycznych, poprawiający wygląd i kondycję dojrzałej skóry osób z różnego rodzaju cerą (poprzez wspomaganie regeneracji skóry, poprawę jej elastyczności oraz gładkości).

 

VECTICELL AEC poleca się do stosowania w produktach przeznaczonych do codziennej pielęgnacji skóry z oznakami starzenia (suchej, z tendencją do spadku elastyczności i tworzenia się zmarszczek).

 

 

Właściwości przeciwutleniające i stabilność


Właściwości przeciwut leniające mierzono z wykorzystaniem DPPH jako źródła wolnych rodników. W badaniach porównywano skuteczność reagowania mieszaniny witamin A, E i C (w postaci enkapsulowanej i wolnej) z wolnymi rodnikami, tzw. wychwyt wolnych rodników. W pierwszym badaniu VECTICELL AEC i witaminy w wolnej postaci inkubowano z DPPH przez 30 min bez dostępu światła, a następnie dokonywano pomiarów. Właściwości antyoksydacyjne określono przy pomocy parametru IC50, który oznaczał stężenie substancji aktywnej, które obniżało początkowe stężenie rodników DPPH o 50%. Niższe stężenie IC50 wskazywało na wyższą aktywność antyoksydacyjną.
 

 

WYBRANE WYNIKI BADAŃ


Wychwyt wolnych rodników (Metoda 1)

 

 

WYNIKI


Wyższa aktywność przeciwutleniająca.

 

Dla witamin zamkniętych w nośniku VECTICELL udowodniono wyższą aktywność przeciwutleniającą niż w przypadku wolnych substancji. Zamknięcie w nośniku VECTICELL zwiększa rozpuszczalność witamin, a tym samym powoduje wzrost ich stabilności.

 

W drugim eksperymencie inkubację prowadzono przez 4h naświetlając związki światłem UV, pomiarów dokonywano w czasie 0; 0,5; 1; 2 i 4h.

 

 

WYBRANE WYNIKI BADAŃ


Wychwyt wolnych rodników (Metoda 2)

 

WYNIKI


Ochrona przed degradacją wywołaną promieniowaniem UV.

 

Nośnik VECTICELL chroni przed degradacją wywołaną promieniowaniem UV witaminy wbudowane w dwuwarstwę lipidową.

 

Naświetlanie promieniami UV przez 4 godziny spowodowało wystąpienie różnicy w aktywności przeciwut leniającej pomiędzy wi taminami zamkniętymi w VECTICELL, a wolnymi substancjami. W konsekwencji naświetlania, część wolnych witamin zaczynała ulegać rozpadowi, co prowadziło do zmniejszania się ich aktywności przeciwutleniającej, podczas gdy witaminy zamknięte w nośniku VECTICELL charakteryzowały się nieznacznym spadkiem aktywności przeciwutleniającej.

 

 

Katalogi oraz karty techniczne są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy.

Wypełnij formularz